Адам Эльсхеймер

Адам Эльсхеймер "Venus and Cupid, study" 2146x2595

Адам Эльсхеймер "Tobias and the Archangel Raphael" 6083x4226

Адам Эльсхеймер "The Deluge" 2676x2048

Адам Эльсхеймер "The burning of Troy" 3200x2288

Адам Эльсхеймер "Крещение" 3189x4226